Gran Canaria – kombinované aktivity / combos

Buggy tour + Jet ski safari

🇸🇰  Kombinácia 2,5 hodinovej jazdy na buginách a 1 hodinovej Jet ski safari.

🇬🇧  Combination of 2.5 hour buggy ride and 1 hour Jet ski safari.

 • dĺźka trvania (lasting) : 3,5 hrs.
 • stravovanie (lunch): nie je v cene (not included)
 • doprava z hotela (transfer from hotel) : v cene (included)
 • mimimálny vek (minimum age): 12 rokov (12 years)
 • deň organizovania výletu (departure days): denne (daily)

Ďalšie informácie: potrebný vodičský preukaz skupiny B, minimálne 2 ročná prax
Other information: Group B driving license required, minimum 2 years’ experience

Vhodné oblečenie a obuv podľa ročného obdobia. V zime sa odporúča sveter alebo ľahká bunda.
Suitable clothing and footwear according to season. In winter a sweater or light jacket is recommended.

Cena za osobu (price per person):

 • 99,- Eur ( 2 osoby v bugine a na jet ski / 2 persons on buggy and jet ski)
 • 165,- Eur ( 1 osoba v bugine a na jet ski / 1 persons on buggy and jet ski)

Kód (code): AS-COMBO-G

Katamaran + Buggy tour

🇸🇰  Skombinujte v jeden deň jazdu na buginách a plavbu na katamarane. Počas jedného dňa tak budete môcť spoznať Gran Canariu z výšky aj z oceánu.

🇬🇧  Combine buggies and catamaran sailing in one day. In one day you will be able to get to know Gran Canaria from above and from the ocean.

 • dĺźka trvania (lasting) : 6,5 hrs.
 • stravovanie (lunch): drobné občerstvenie a nápoje na katamarane (snacks and drinks on catamaran)
 • doprava z hotela (transfer from hotel) : v cene (included)
 • mimimálny vek (minimum age): 12 rokov (12 years)
 • deň organizovania výletu (departure days): denne (daily)

Ďalšie informácie: potrebný vodičský preukaz skupiny B, minimálne 2 ročná prax
Other information: Group B driving license required, minimum 2 years’ experience

Vhodné oblečenie a obuv podľa ročného obdobia. V zime sa odporúča sveter alebo ľahká bunda.
Suitable clothing and footwear according to season. In winter a sweater or light jacket is recommended.

Cena za osobu (price per person):

 • 88,- Eur ( 2 osoby v bugine / 2 persons on buggy)
 • 117,- Eur ( 1 osoba v bugine / 1 persons on buggy)

Kód (code): AS-COMBOCAT01

Buggy tour + Jet ski + Parasailing

🇸🇰  Kombinácia 2,5 hodinovej jazdy na buginách, jet ski 20 minút a parasailingu.

🇬🇧  Combination of 2.5 hour buggy ride, 20 minute jet ski and parasailing.

 • dĺźka trvania (lasting) : 3 hrs.
 • stravovanie (lunch): nie je v cene (not included)
 • doprava z hotela (transfer from hotel) : v cene (included)
 • mimimálny vek (minimum age): 12 rokov (12 years)
 • deň organizovania výletu (departure days): denne (daily)

Ďalšie informácie: potrebný vodičský preukaz skupiny B, minimálne 2 ročná prax
Other information: Group B driving license required, minimum 2 years’ experience

Vhodné oblečenie a obuv podľa ročného obdobia. V zime sa odporúča sveter alebo ľahká bunda.
Suitable clothing and footwear according to season. In winter a sweater or light jacket is recommended.

Cena za osobu (price per person):

 • 104,- Eur ( 2 osoby v bugine a na jet ski / 2 persons on buggy and jet ski)
 • 148,- Eur ( 1 osoba v bugine a na jet ski / 1 persons on buggy and jet ski)

Kód (code): AS-COMBO-F

Buggy tour + Jet ski + Crazy ufo

🇸🇰  Kombinácia 2,5 hodinovej jazdy na buginách, jet ski 20 minút a crazy ufo

🇬🇧  Combination of 2.5 hour buggy ride, 20 minute jet ski and crazy ufo.

 • dĺźka trvania (lasting) : 3 hrs.
 • stravovanie (lunch): nie je v cene (not included)
 • doprava z hotela (transfer from hotel) : v cene (included)
 • mimimálny vek (minimum age): 12 rokov (12 years)
 • deň organizovania výletu (departure days): denne (daily)

Ďalšie informácie: potrebný vodičský preukaz skupiny B, minimálne 2 ročná prax
Other information: Group B driving license required, minimum 2 years’ experience

Vhodné oblečenie a obuv podľa ročného obdobia. V zime sa odporúča sveter alebo ľahká bunda.
Suitable clothing and footwear according to season. In winter a sweater or light jacket is recommended.

Cena za osobu (price per person):

 • 84,- Eur ( 2 osoby v bugine a na jet ski / 2 persons on buggy and jet ski)
 • 128,- Eur ( 1 osoba v bugine a na jet ski / 1 persons on buggy and jet ski)

Kód (code): AS-COMBO-H

V dĺžke trvania nie je započítaný čas dopravy z hotela a na hotel, prípadne čas presunov.
The lasting does not include time of transportation from the hotel and to the hotel or time shifts.