Gran Canaria – výlety loďou / boat excursions

Výlet katamaranom / Ctamaran trip

🇸🇰 4-hodinový výlet moderným katamaranom vám umožní spoznať pobrežie Gran Canarie z iného pohľadu. Počas plavby pravdepodobne stretnete aj delfíny, ktoré vám budú cestu spríjemňovať.

🇬🇧 A 4-hour modern catamaran trip allows you to get to know the coast of Gran Canaria from a different perspective. During the cruise you will probably encounter dolphins, which will make your journey more pleasant.

 • dĺźka trvania (lasting) : 4 hrs.
 • stravovanie (lunch): drobné občerstvenie a nápoje (snacks and drinks)
 • doprava z hotela (transfer from hotel) : v cene (included)
 • mimimálny vek (minimum age): 6 rokov (6 years)
 • deň organizovania výletu (departure days): denne (daily)

Vhodné oblečenie a obuv podľa ročného obdobia. V zime sa odporúča sveter alebo ľahká bunda.
Suitable clothing and footwear according to season. In winter a sweater or light jacket is recommended.

Cena za osobu (price per person):

 • 50,- Eur (dospelá osoba / adults)
 • 25,- Eur (dieťa do 11 rokov / child up to 11 years)

Kód (code): AS-CAT01

Dostupné aj v kombinácii s inými aktivitami za výhodnú cenu.
Also available in combination with other activities at a bargain price.

Pozorovanie veľrýb a delfínov / Dolphin and whale search

🇸🇰 V moriach a oceánoch sveta sa žije 79 druhov veľrýb. 29 z nich sa vyskytuje vo vodách okolo Kanárskych ostrovoch. Je to viac ako tretina svetovej populácie. Nachádzať sa v tak privilegovanej oblasti a neísť na výlet spojený s pozorovaním týchto úžasných stvorení by bol hriech. Na šíry oceán vás odvezieme moderným katamaránom. Okrem pozorovania z paluby lode budete mať vďaka oknám v podpalubí možnosť sledovať správanie veľrýb a delfínov aj pod morskou hladinou. Pravdepodobnosť úspešného sledovania je 99%, majte však na pamäti, že sa jedná o živú prírodu, ktorá sa nedá naprogramovať. V roku 2019 bol zatiaľ iba jeden deň, kedy sa nepodarilo s veľrybami a delfínmi stretnúť.

🇬🇧 79 species of whales live in the seas and oceans of the world. 29 of them occur in the waters around the Canary Islands. It is more than a third of the world’s population. It would be a sin to be in such a privileged area and not go on a trip to observe these wonderful creatures. We’ll take you to the wide ocean with a modern catamaran. In addition to observation from the deck of the ship, you will also be able to watch whale and dolphin behavior below sea level thanks to hold windows. The probability of successful tracking is 99%, but keep in mind that this is a living nature that cannot be programmed. There was only one day in 2019 when whales and dolphins had failed to meet.

 • dĺźka trvania (lasting) : 2 or 3 hrs.
 • stravovanie (lunch): bez stravy (without meals)
 • doprava z hotela (transfer from hotel) : v cene (included)
 • mimimálny vek (minimum age): bez obmedzenia (no limit)
 • deň organizovania výletu (departure days):
  • pondelok, streda, piatok (3 hod.), utorok, štvrtok, sobota (2 hod)
  • monday, wednesday, friday (3 hrs.), tuesday, thursday, staurday (2 hrs)

Vhodné oblečenie a obuv podľa ročného obdobia. V zime sa odporúča sveter alebo ľahká bunda.
Suitable clothing and footwear according to season. In winter a sweater or light jacket is recommended.

Cena za osobu (price per person):

 • 35,- Eur (dospelá osoba / adults)
 • 20,- Eur (dieťa do 11 rokov / child up to 11 years)
 • 0,- Eur (dieťa do 2 rokov / child up to 2 years)

Kód (code): SPI-DELF

Prenájom jachty / Yacht rental

🇸🇰  Vychutnajte si tento luxusný zážitok a relaxujte spolu so svojimi priateľmi alebo rodinou na jednej z luxusných motorových jácht. Jachtu si môžete prenajať na 3 alebo 6 hodín. Okrem kapitána, ktorý vám je k dispozícii, je kapacita lode 8 osôb. Počas plavby navštívite rôzne pláže, počas kotvenia budete mať možnosť šnorchlovania v oceáne alebo v jaskyniach.

🇬🇧 Enjoy this luxury experience and relax with your friends or family on one of the luxury motor yachts. The yacht can be rented for 3 or 6 hours. In addition to the captain at your disposal, the capacity of the boat is 8 people. During the cruise you will visit various beaches, while mooring you will be able to snorkel in the ocean or in the caves.

 • dĺźka trvania (lasting) : 3 / 6 hrs.
 • stravovanie (lunch): drobné občerstvenie a nápoje (snacks and drinks)
 • doprava z hotela (transfer from hotel) : v cene (included)
 • mimimálny vek (minimum age):bez obmedzenia (without limit)
 • deň organizovania výletu (departure days): denne (daily)

Vhodné oblečenie a obuv podľa ročného obdobia. V zime sa odporúča sveter alebo ľahká bunda.
Suitable clothing and footwear according to season. In winter a sweater or light jacket is recommended.

Cena za jachtu (price per yacht):

 • 350,- Eur / 3 hrs.
 • 600,- Eur / 6 hrs.

Kód (code): AS-YACHT3 / AS-YACHT6