Kalendár Gran Canaria 2020

KALENDÁR GRAN CANARIA 2020 V PREDAJI

(EN version on bottom)

Základné informácie o kalendári:
formát A3 na ležato
14 strán
kalendárium medzinárodné neutrálne

KALENDÁR MÁ LIMITOVANÚ EDÍCIU 100 KS

pričom 50 ks je určených pre slovenský trh a 50 ks pre predaj na Gran Canarii.

Cena kalendára je 25,- Eur vrátane poštovného a balného na Slovensku. Distribúcia bude podobne ako minulý rok prostredníctvom Slovenskej pošty.

Kalendár obsahuje 13 fotografií, ktoré boli vyhotovené v priebehu roka 2019. Zameral som sa najmä na menej známe miesta, ale nevynechal som ani najznámejšie prírodné zaujímavosti.

5,- Eur z ceny každého kalendára bude prevedených na špeciály účet v Bankia, ktorý je otvorený za účelom zmiernenia následkov tohtoročných ničivých požiarov na Gran Canarii.

Náhľad kalendára si môžete pozrieť na webe
https://www.grancanariatravel.sk/kalendar-gran-canaria-2020.pdf

Kalendár môžete objednať prostredníctvom formulára
http://bit.ly/kalendar-gran-canaria-2020-objednavka

Platba sa uskutoční na základe faktúry.

(EN)

GRAN CANARIA 2020 CALENDAR FOR SALE

Basic calendar information:
format A3 horizontal
14 pages
international neutral calendar

CALENDAR HAS A LIMITED EDITION 100 PCS

50 pieces for the Slovak market and 50 pieces for sale in Gran Canaria.

The price of the calendar is 25, – EUR including postage and packing on Gran Canaria. Distribution will be similar to last year through post. Personal pick-up possible too on Maspalaomas area.

The calendar contains 13 photographs, which were made during the year 2019. I focused mainly on lesser known places, but I did not miss the most famous natural attractions.

5, – Eur of the price of each calendar will be transferred to a special forestal fires account in Bankia, which is open to mitigate the consequences of this year’s devastating fires in Gran Canaria.

You can preview your calendar on the web
https://www.grancanariatravel.sk/kalendar-gran-canaria-2020.pdf

You can order the calendar using the form
http://bit.ly/kalendar-gran-canaria-2020-objednavka

Payment will be made on the basis of an invoice.